Facebook

Facebook

Jo mere du er repræsenteret på nettet jo bedre er du eksponeret. En hjemmeside der står alene svarer til at starte med at have en lille kiosk på gågaden i Århus. Supplér med en Facebook fanside, en YouTube side, en Twitter account, Pinterest osv… Og snart ejer du hele den ene side af gaden!

Lav så en Facebook kampagne (eller en på AdWords) for at få folk ud af sofaerne og kigge på dine butiksvinduer.